Jézus

Jézus

Jézus a legszebb üzenetet bízta ránk:

Bármi történjék is velünk az életben, ha az Isteni részünkkel fenntartjuk a kapcsolatot, béke, szeretet, megváltás, üdvözülés a sorsunk! Minden eseményt, amit az élet elénk helyez a javunkért teszi, tehát csak meg kell látnom benne azt.  A tudás, hogy nem vagyunk elszakítva Istentől, hisz az mindannyiunkban jelenlévő valóság, megszabadít minket, bármilyen szenvedéstől! Az egység élmény megtapasztalása, tehát fontos feladat! Ez az egységélmény szabaddá tesz! 

 

Béke Evangéliuma (részlet)

A szeretet által a Mennyei Atya, a Föld Anya, valamint az Embernek Fia eggyé válik. Mert az Ember fiának lelke a Mennyei Atya lelkéből, teste pedig a Föld Anya testéből teremtetett.

- Ennek okáért olyan tökéletessé válik, mint a Mennyei Atyátok lelke és Föld Anyátok teste. És szeressétek úgy Mennyei Atyátokat, amint Ő szereti lelketeket. És szeressétek úgy Föld Anyátokat, amint Ő szereti testeteket. És szeressétek úgy igazi testvéreiteket, amint Mennyei Atyátok és Föld Anyátok szereti őket. És akkor Mennyei Atyátok nektek adja szent lelkét, és Föld Anyátok nektek adja szent testét. És akkor az Ember Fiai, igazi testvérekhez méltóan, szeretetet adnak egymásnak, azt a szeretetet, amit Mennyei Atyjuktól és Föld Anyjuktól kaptak; így egyik a másiknak vigasztalójává válik. És akkor majd eltűnik a földről az összes gonoszság és szomorúság és helyette lészen Öröm és Szeretet.

- Ekkor a Föld hasonlatos lesz a Mennyekhez, és eljön az Isten Országa. Akkor jön majd az Ember Fia, hogy elfoglalja örökségét, az Isten országát. És akkor eljő majd az Ember Fia csodálatos ragyogásban, hogy örökölje Isten Országát. Mert az Emberek Fiai a Mennyei Atyában és a Föld Anyában élnek, és a Mennyei Atya és a Föld Anya él őbennük. És akkor Isten Országával eljön az idők vége. Mert a Mennyei Atya szeretete minden élőnek örök életet ad Isten Országában.

- Mert a Szeretet Örök, a Szeretet erősebb, mint a halál.

 

"Ha akár az emberek, akár az angyalok nyelvén szólok is, de nincs bennem szeretet,

olyanná válok, mint a lélektelenül harsogó trombita, vagy csengő cintányér.

 

Habár megmondom mi lesz, és tudok minden titkot, és az összes bölcsességet; és bár oly erős a hitem,

mint a vihar, ami hegyeket képes elmozdítani, de nincs bennem szeretet, semmi vagyok.

 

Ha szétosztom mindenemet a szegények között, hogy legyen mit enniük, ha Atyámtól kapott minden tüzemet

odaadom nekik, de nincs bennem szeretet, semmi sem válik javamra.

 

A Szeretet türelmes, a Szeretet jóságos. A Szeretet nem irigykedik, nem gonoszkodik, nem ismer büszkeséget,

- se nem durva, se nem önző, nehezen háborodik fel, nem kárörvendő, nem élvezi a hamisságot, de együtt örül az igazságnak.

 

A Szeretet mindent véd, mindent hisz és mindenben reménykedik, mindent elvisel és soha sem merül ki.

Mindenek, a nyelvek, a tudomány, elenyésznek a Szeretet mellett."

 

Esszénus Béke Evangélium I-II..doc (419,5 kB)

document.write("");